Tulokset

Hankkeen tulokset julkaistaan tällä sivulla.

Havaintoesitys

Projektissa suoritettiin havintoesityksenä hakkuiden kartoitus Oulun alueella aikavälillä 17.8.2015 – 22.7.2016.
Tulokset interaktiivisella kartalla

Muutostulkinnan tulostiedostot on ladattavissa allaolevista linkeistä:

Hakkuualueet ESRI shapefile -muodossa
Muutostulkinnan tulosrasteri GeoTIFF-muodossa
Sentinel-2 -satelliittikuva alueelta 17.8.2015 GeoTIFF-muodossa
Sentinel-2 -satelliittikuva alueelta 22.7.2016 GeoTIFF-muodossa

Lisätietoa tuloksista

 • Shapefile-muotoinen tulostiedosto sisältää havaintoesitysvaiheessa tiedon kaikkien tunnistettujen hakkuualueiden koordinaateista monikulmioina esitettyinä. Myöhemmin julkaistaviin shapefile-tiedostoihin tullaan lisäämään tietotyyppejä (hakkuun tyyppi, luotettavuus) projektissa saatujen tulosten mukaisesti.
 • GeoTIFF-muotoiset tulostiedostot julkaistaan noudattamalla TM35-karttalehtijakoa. Tiedostot on nimetty karttalehden mukaan, esim. karttaruutua V3113G vastaa tiedosto V3113G.tif.
 • Muutostulkinnan tulosrasteri koostuu muutostulkinnassa käytetyn AutoChange-algoritmin tuottamasta tulostiedostosta jaettuna TM35-karttalehdille. Tulostiedostoissa on viisi kanavaa:

  • 1. Primary clusters. Varhemmasta kuvasta tehty k-means klusterointitulos. Klusterit on järjestetty punaisen valon intensiteetin mukaan. Järjestämisen ansiosta korkean runkotilavuuden klusterit varhemmassa kuvassa ovat alhaisilla numeroilla ja aukeat korkeilla. Vedet ovat myös yleensä tuolla ellei ole savista vettä.
  • 2. Secondary clusters. Jokaiselle ensisijaiselle klusterille haetaan havainnot (observations) myöhäisemmästä kuvasta ja lasketaan aliklusterit.
  • 3. Change magnitude: muutoksen voimakkuus ottamatta kantaa siihen onko muutos vaalentumista vai tummenemista. Annetaan joka pikselille.
  • 4. Change type. Neljä muutosluokkaa kaikille pikseleille. Muutosluokka kertoo muutoksen suunnan puna- ja lähi-infrapuna-akseleilla.
  • 5. Observations. Homogeeniset pikseliryhmät alkuperäisistä kuvista.